News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
Date: Tuesday 25 July 2017
Time:
Location: (Click for map)

ด้วยศูนย์กลางกำลังสำรอง จะดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 (ชาย - หญิง) ปีการศึกษา 2560 จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ติดต่อกองกิจการนักศึกษา  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสมัครและรายงานตัว  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางที่อยู่เว๊บไซต์ด้านล่าง หรือ โทร : 02 - 623 - 6115 ต่อ 11453

ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 (ชาย - หญิง) ปีการศึกษา 2560

Request more information